Zdrowy rozsądek: co to jest, przykłady, krytyczny rozsądek

Zdrowy rozsądek: co to jest, przykłady, krytyczny rozsądekZdrowy rozsądek to suma codziennej wiedzy, którą tworzą nawyki, wierzenia, uprzedzenia i tradycje..

W filozofii termin ten jest używany do wyjaśnienia interpretacji dokonywanych przez jednostki otaczającej je rzeczywistości bez wcześniejszych badań lub dowodów naukowych.

Wskaźnik

cechy

W społeczeństwach zdrowy rozsądek jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dzięki niej człowiek opiera swoją codzienność i wyjaśnia rzeczywistość, w której żyje.

Zdrowy rozsądek charakteryzuje się subiektywizmem, który odzwierciedla uczucia i opinie zbudowane przez grupę jednostek. Dlatego może się różnić w zależności od osoby i grupy..

Wyrażają również ocenę jakościową, ponieważ uwzględnia ona efekty wywoływane w naszych zmysłach i narządach, a także w przedmiotach.

Określa grupowanie rzeczy, grup i faktów. Przykład: Dzisiaj mamy tendencję do uważania wszystkich muzułmanów za terrorystów z powodu ataków niektórych wyznawców tej religii. Tak więc zdrowy rozsądek można uogólnić, ale stworzyć stereotyp.

Dlatego zdrowy rozsądek może rzutować uczucia udręki i strachu na rzeczy lub świat, a także krystalizować z góry przyjęte idee i podkopywać mniejszości i jednostki.

Należy zrozumieć, że zdrowy rozsądek wiąże się z instynktem, potrzebą ochrony człowieka przed wrogim środowiskiem.

Przykłady

Istnieje wiele „prawd”, które dotarły do ​​nas dzięki zdrowemu rozsądkowi poprzez tradycje historyczne, rodzinne i kulturowe. Zobaczmy niektóre z nich.

·  Upadek Cesarstwa Rzymskiego: przyczyny, jak i kiedy upadł Rzym

Numer 13

Liczba 13 jest uważana za pechową, zwłaszcza gdy wypada w piątek.. Wiele osób unika w tym dniu podróży, spotkań czy biznesu..

Nawet jeśli jakoś w to nie wierzysz, ta wiara jest zakorzeniona w twoim mózgu i być może nigdy nie zastanawiałeś się, dlaczego piątek ma pecha.

Kolor czerwony

Obecnie istnieje mit, że ubieranie noworodków na czerwono przynosi szczęście. Dlatego widzimy rodziny, które starają się ubrać swoje córki w ubrania tego koloru. Jaki byłby związek między kolorem czerwonym a szczęściem? Czy nie był to wymysł producentów odzieży tego koloru?

Co ciekawe, nie ma konkretnego koloru dla chłopców. Zdrowy rozsądek może sprzyjać uprzedzeniom i stereotypom.

Wiedza naukowa

Nauka różni się od zdrowego rozsądku tym, że jej wiedza opiera się na obserwacji, badaniu, formułowaniu hipotez i testowaniu metodą naukową..

Wiedza zdroworozsądkowa jest wyjaśniona przez utrzymywanie nawyków. Ze swojej strony nauka potrzebuje konkretnych i ilościowych dowodów, aby zrozumieć przyczynę zjawisk..

Według Arystotelesa wiedza naukowa wynika z przyczyn do przyczyn. To znaczy, jest to wiedza, w której możliwe są demonstracje i powtórzenia.

Teorie leżące u podstaw wiedzy naukowej muszą opisywać, wyjaśniać i przewidywać możliwie najdokładniej zbiór zjawisk. W końcu muszą udostępnić niezbędne prawa, aby zrozumieć proponowane fakty.

Wiedza naukowa przeciwstawia się cechom zdrowego rozsądku, ponieważ jest wynikiem dochodzenia, które wyróżnia się w testowaniu metod i teorii. Filozofia nauki daje ci narzędzia do ugruntowania twoich badań.

·  Pojęcie i oznaczanie PH i pOH

To także praca systematyczna i racjonalna, wbrew zdrowemu rozsądkowi, rządząca się tradycją, kulturą i obyczajami grupy społecznej.

krytyczne myślenie

Zmysł krytyczny opiera się na używaniu rozumu i sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi, nie akceptując żadnej prawdy bez jej kwestionowania.. Krytyczni myśliciele potrafią dokonywać osądów i spostrzeżeń w oparciu o równowagę.

W ten sposób zmysł krytyczny opiera się na zwątpieniu, na pytaniu, które prowadzi do refleksji i kontestacji”. Później ruszyli, by zmienić przedstawianą rzeczywistość.

Jak robić przykłady
Jak zrobić wizualizację
Papierkowa robota online