Rozszczepienie jądrowe: co to jest i jakie są jego zastosowania

Rozszczepienie jądrowe: co to jest i jakie są jego zastosowania. Rozszczepienie jądrowe to proces dzielenia niestabilnego jądra atomowego na inne, bardziej stabilne jądra.

Proces ten odkryli w 1939 roku Otto Hahn (1879-1968) i Fritz Strassmann (1902-1980).

Rozszczepienie jądrowe – przegląd procesu

Proces ten zachodzi w wyniku występowania neutronów w jądrze atomowym. Przez szybkie bombardowanie atomu jądrem rozszczepialnym, dzieli się na dwie części.

Powoduje to powstanie dwóch nowych jąder i uwalnia do 3 neutronów oraz dużą ilość energii.

Uwolnione neutrony mogą dotrzeć do innych jąder i wygenerować nowe neutrony. Dlatego też reakcja łańcuchowa, czyli ciągły proces, który uwalnia dużą ilość energii jądrowej.

Najbardziej znaną reakcją jest ta, która występuje w przypadku uranu. Kiedy neutron o wystarczającej energii uderza w jądro uranu, uwalniając neutrony, które mogą rozszczepić inne jądra.

Wiadomo również, że ta reakcja uwalnia duże ilości energii.

Co to jest rozszczepienie jądrowe

aplikacje

Rozszczepienie jądrowe jest wykorzystywane w następujących czynnościach:

  1. Medycyna: Radioaktywność Wyniki rozszczepienia jądrowego. Dlatego jest stosowany w prześwietleniach i leczeniu nowotworów.
  2. Produkcja energii: Rozszczepienie jądrowe jest alternatywą dla bardziej wydajnego i czystego wytwarzania energii, ponieważ nie powoduje emisji gazów. Reaktory jądrowe mogą kontrolować gwałtowność procesu rozszczepienia, spowalniając działanie neutronów, tak aby nie doszło do wybuchu. Ten rodzaj energii nazywamy Energią Jądrową.
  3. Bomby atomowe: Bomby atomowe działają w wyniku procesów syntezy jądrowej mają dużą siłę rażenia. Reakcja na rozszczepienie jądrowe dała początek Projektowi Manhattan, stworzonemu w celu budowy broni jądrowej.
·  Geotropizm: co jest pozytywne, negatywne i tropizm

Jednak pomimo swoich zalet i zastosowań, energia produkowana w elektrowniach jądrowych. powoduje powstawanie odpadów nuklearnych.

Dlatego główną wadą zastosowania rozszczepienia jest ryzyko wypadku z powodu użycia materiału radioaktywnego. Kontakt z tymi pozostałościami może prowadzić do pojawienia się różnych chorób, takich jak nowotwory, a nawet śmierć.

Przykładem takiej sytuacji może być awaria w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Jest uważana za najpoważniejszą w historii komercyjnej energetyki jądrowej, powodując ogromne uwolnienie odpadów jądrowych.

Różnice między rozszczepieniem jądrowym a fuzją

Na dwa rodzaje procesów składają się:

  • Fizja jądrowa: To podział jądra atomów.
  • Fuzja nuklearna: To odwrotny proces rozszczepienia. Zamiast rozszczepiać jądro atomu, łączy się z jądrem dwóch lub więcej atomów. To znacznie bardziej brutalny proces. Z tego wynika działanie najbardziej niszczycielskiej bomby na planecie: bomby wodorowej.
Jak robić przykłady
Jak zrobić wizualizację
Papierkowa robota online