Jak zmienić administratora w systemie Windows 10


Zmień administratora w Windows 10

Po co zmieniać administratora?

Ważna jest zmiana administratora systemu Windows 10 w celu poprawy bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko wyłączenia komputera po naruszeniu bezpieczeństwa.

Kroki zmiany administratora

 1. Otwórz ustawienia. Aby otworzyć Ustawienia, naciśnij przycisk Start, a następnie kliknij ikonę „Ustawienia”.
 2. Kliknij Konta. W Ustawieniach przewiń w dół i kliknij opcję „Konta”.
 3. Kliknij Rodzina i inni użytkownicy. W sekcji „Konta” kliknij „Rodzina i inni użytkownicy”.
 4. Kliknij konto administratora. Tutaj znajdziesz listę wszystkich użytkowników i kont skonfigurowanych na twoim komputerze. Kliknij konto administratora, aby zmienić jego uprawnienia.
 5. Zmień uprawnienia administratora. Tutaj znajdziesz listę uprawnień, które aktualnie posiada administrator. Jeśli chcesz zmienić ich uprawnienia, kliknij opcję „Zmień uprawnienia administratora”. Tutaj możesz nadać administratorowi nowe uprawnienia.
 6. Zapisz zmiany. Po zmianie uprawnień administratora kliknij przycisk „Zastosuj”, aby zapisać zmiany.

Wnioski

Zmiana administratora systemu Windows 10 to proste zadanie, które może pomóc w poprawie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że zawsze powinieneś postępować zgodnie z tymi krokami, aby uniknąć możliwych luk w zabezpieczeniach.

Zmiana administratora systemu Windows 10

Cómo usuario de Windows 10, es importante saber cómo cambiar el administrador. En esta guía, le mostraremos cómo cambiar el administrador en Windows 10.

Poprzednie wymagania

 • Komputer z systemem Windows 10
 • Użytkownik z uprawnieniami administratora

Kroki, które należy wykonać, aby zmienić administratora

 1. Zaloguj się do systemu Windows 10 przy użyciu konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 2. Naciśnij klawisz Windows + Xna klawiaturze, aby otworzyć menu opcji.
 3. Kliknij na konfiguracja.
 4. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij Konta.
 5. Kliknij na Znajomy a następnie w Dodaj członków rodziny.
 6. Kliknij na Dodaj użytkownika bez konta Microsoft.
 7. Teraz wprowadź nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail dla konta użytkownika. Na koniec kliknij następujący.
 8. Na następnym ekranie kliknij przycisk Administrator.
 9. Możesz także zmienić rozmiar przydziału pamięci, klikając ustalona kwota i kliknij akceptować.
 10. Teraz pomyślnie utworzono nowego administratora. Możesz zalogować się za pomocą utworzonego konta użytkownika i uzyskać dostęp do opcji konfiguracyjnych administratora.

Wnioski

Cómo puede ver, cambiar el administrador en Windows 10 es bastante sencillo. Con los pasos anteriores, es posible cambiar al administrador en poco tiempo. Esperamos que esta guía le sea útil para ello.

Jak zmienić administratora w systemie Windows 10

Krok 1: Otwórz panel sterowania

Najpierw musisz otworzyć panel sterowania. Można to łatwo zrobić z menu Start systemu Windows 10. Po otwarciu przejdź do Panelu sterowania -> Konta użytkownika i rodziny -> Dodaj konto użytkownika.

Krok 2: Dodaj nowe konto z uprawnieniami administratora

Będąc w panelu sterowania, musisz dodać nowe konto z uprawnieniami administratora. Jeśli planujesz używać tego konta jako konta podstawowego, jako typ konta wybierz „Administrator”. Przypisz nazwę konta i ustaw hasło do konta. Umożliwi to dostęp do konta jako administrator z logowania do systemu Windows.

Krok 3: Przypisz nowego administratora

Teraz musisz przypisać nowe konto jako administrator. Można to łatwo zrobić z Panelu sterowania -> Konta użytkowników i rodzin -> Menedżer kont użytkowników. Będąc tutaj, wybierz właśnie utworzone konto i wybierz opcję „Ustaw jako administrator”. Spowoduje to przypisanie konta jako administratora i przyznanie mu uprawnień administratora.

Krok 4: Przypisz uprawnienia administratora

Teraz należy nadać uprawnienia, aby konto miało odpowiednie uprawnienia do pełnienia swojej roli. Można to łatwo zrobić w Panelu sterowania -> Konta użytkowników i rodzina -> Użytkownicy zaawansowani. Będąc tutaj, musisz wybrać właśnie utworzone konto i ustawić dla niego odpowiednie uprawnienia.

 • Administrator: Umożliwia kontu dokonywanie dowolnych zmian w ustawieniach systemowych lub uruchamianie programów.
 • Ograniczony użytkownik: Ustawia limity uprawnień konta, co oznacza, że ​​konto nie może wprowadzać ważnych zmian ani uruchamiać niektórych programów.

Krok 5: Zakończ

Po nadaniu kontu odpowiednich uprawnień możesz zalogować się na konto jako administrator. Gdy to zrobisz, zmiana administratora jest zakończona.

Teraz możesz cieszyć się wszystkimi uprawnieniami administratora!

Zmiana administratora w systemie Windows 10

Zmiana administratora komputera z systemem Windows 10 może być dobrą decyzją dla większego bezpieczeństwa zapisywanych danych. Oto kilka kroków, aby wykonać to zadanie optymalnie.

Tworzenie nowego użytkownika administratora

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest utworzenie nowego użytkownika, który będzie administratorem. Aby to zrobić, przejdź do „Ustawień”, klikając przycisk „Start”. Po przejściu do ustawień przejdź do Użytkownik > Nowy użytkownik. Stamtąd możesz utworzyć profil nowego użytkownika, któremu musisz przypisać rolę „Administratora”.

Usuwanie bieżącego użytkownika

Po utworzeniu nowego użytkownika należy usunąć bieżącego użytkownika. Przejdź do „Ustawień”, a następnie Użytkownik > Usuń użytkownika. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć i potwierdź akcję. po usunięciu uruchom system z nowym administratorem użytkownika.

Witamy nowego administratora

Teraz będziesz mieć nowego administratora, z którym możesz:

 • Dodawaj, konfiguruj i usuwaj użytkowników.
 • Zarządzaj uprawnieniami swoich użytkowników.
 • Zarządzaj bezpieczeństwem systemu.
 • Twórz kopie zapasowe i zarządzaj nimi.
 • Uzyskaj dostęp do wszystkich ustawień systemu.

Teraz, gdy masz nowego administratora, możesz cieszyć się większym bezpieczeństwem i spokojem dzięki danym przechowywanym na komputerze.

Jak zmienić administratora w systemie Windows 10

Windows 10 to najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie. Chociaż system Windows 10 jest łatwy w użyciu, wielu użytkowników ma pytania, na które musi odpowiedzieć, jeśli chodzi o zarządzanie komputerem.

Jedną z koncepcji, którą wielu użytkowników chce zrozumieć, jest zmiana administratora komputera za pomocą systemu Windows 10. W tym artykule wyjaśnimy, jak zmienić administratora za pomocą systemu Windows 10.

1. Otwórz okno poleceń

Aby zmienić użytkownika na administratora, musisz najpierw otworzyć okno poleceń. Aby otworzyć okno poleceń, naciśnij przycisk Start systemu Windows i wyszukaj „polecenia”. Naciśnij tę opcję, aby otworzyć okno poleceń.

2. Wprowadź polecenie

Po otwarciu okna poleceń wprowadź następujące polecenie: „net admin user / activate: yes”. To polecenie aktywuje konto administratora na twoim komputerze.

3. Wprowadź hasło

Po wprowadzeniu polecenia zostaniesz poproszony o ustawienie hasła do konta administratora. Wprowadź silne hasło i naciśnij enter.

4. Sprawdź, czy działa

Po wprowadzeniu polecenia i hasła proces zmiany administratora jest zakończony. Pamiętaj, aby zalogować się do komputera przy użyciu nowego konta administratora, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.

Dodatkowe kroki dla bezpieczeństwa:

 • Włącz weryfikację dwuetapową: Weryfikacja dwuetapowa pomoże Ci zabezpieczyć konto administratora, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa.
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło: Ustawienie dobrego hasła i zmiana go od czasu do czasu to świetny sposób na powstrzymanie hakerów przed dostępem do komputera.
 • Używaj oprogramowania zabezpieczającego: Zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky, pomoże chronić komputer przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem.

Zmiana administratora w systemie Windows 10 to prosty proces. Wystarczy otworzyć okno poleceń, wprowadzić polecenie i hasło, aby rozpocząć proces zmiany administratora. Pamiętaj, aby wykonać dodatkowe kroki bezpieczeństwa, aby Twoje urządzenie było bezpieczne.

·  Cómo Cuidan Sus Crias Los Animales
Jak robić przykłady
Jak zrobić wizualizację
Papierkowa robota online