Generatory elektryczne: czym są, rodzaje i przykłady

Generatory elektryczne: czym są, rodzaje i przykłady. Generatory elektryczne to urządzenia, które przetwarzają różne rodzaje energii nieelektrycznej (mechanicznej, wiatrowej) na energię elektryczną. Służą do zagwarantowania zasilania w przypadku awarii zasilania.

Generatory elektryczne Do czego to służy?

Dlatego funkcją generatora jest zapewnienie, że różnica potencjałów elektrycznych (ddp) lub napięcia elektrycznego trwa dłużej i nie przerywa obwodu. Obwód elektryczny przechodzi pomiędzy dwoma biegunami w generatorze.

Na jednym z tych biegunów potencjał elektryczny jest ujemny i jego napięcie jest mniejsze, natomiast na drugim biegunie potencjał elektryczny jest dodatni i jego napięcie jest wyższe.

Idealny generator byłby w stanie przetworzyć całą energię. Jego moc byłaby mierzona następującym wzorem:

P = V * I

Gdzie:

P = moc elektryczna
V = napięcie
i = natężenie prądu

Ale tak nie jest. W rzeczywistości następuje utrata energii po tym, jak wszystkie ładunki elektryczne napotykają opór w całym obwodzie.

Za pomocą następującego wzoru mierzy się rzeczywistą moc generatora:

P = r.i²

gdzie

P = moc
r = rezystywność przewodu
i = prąd elektryczny

Generatory odkryto dzięki badaniom Michaela Faradaya, który odkrył, że ruchy magnesów mogą generować prąd elektryczny.

Typy generatorów

Istnieje kilka rodzajów generatorów elektrycznych, z których najczęstszym jest generator mechaniczny.. Typologia wskazuje formę energii wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej.

  • generator mechaniczny – Wykorzystuje energię mechaniczną i zamienia ją na energię elektryczną. Przykład: alternatory samochodowe.
  • generator chemiczny – Wykorzystuje energię chemiczną, czyli energię potencjalną, i zamienia ją na energię elektryczną. Przykład: baterie.
  • generator termiczny – Wykorzystuje energię cieplną i zamienia ją na energię elektryczną. Przykład: turbiny parowe.
  • Generator światła – Wykorzystuje energię świetlną i zamienia ją na energię elektryczną. Przykład: panele słoneczne.
  • Turbina wiatrowa – Wykorzystuje energię wiatru i zamienia ją na energię elektryczną. Przykład: turbiny wiatrowe.
·  Pojęcie i oznaczanie PH i pOH

Wiercić

1. (UEPB-PB) W 1820 r. duński naukowiec Hans Christian Oersted (1777-1851) nie wyobrażał sobie, że za pomocą prostego doświadczenia odkryje fundamentalną fizyczną zasadę działania silnika elektrycznego.

Zasada ta pozwoliła na pojawienie się i rozwój dużej ilości urządzeń elektrycznych takich jak: akumulator, wentylator, wiertarka, blender, odkurzacz, polerka, sokowirówka, szlifierka oraz liczne zabawki na baterie i/lub wtyczki, takie jak roboty, samochody itp. używane na całym świecie.

Odnośnie tematu tekstu, dotyczącego silnika elektrycznego, przeanalizuj następujące twierdzenia, pisząc odpowiednio T lub F jako prawdziwe lub fałszywe:

() Silnik elektryczny jest elementem roboczym, który zamienia energię elektryczną na mechaniczną energię obrotową.

() Silnik elektryczny to maszyna, która zamienia mechaniczną energię obrotową na energię elektryczną.

() Silnik elektryczny jest zastosowaniem podstawowej zasady elektromagnetyzmu, która mówi, że siła magnetyczna będzie działać na przewodnik elektryczny, jeśli przewodnik ten zostanie dogodnie umieszczony w polu magnetycznym i przepływa przez niego prąd elektryczny.

Po wykonanej analizie zaznacz odpowiedź, która odpowiada prawidłowej sekwencji:

a) VVV
b) FVF
c) VVF
d) PVV
e) VFV

2. (ITAJUBÁ – MG) Akumulator ma siłę elektromotoryczną 20.0 V i rezystancję wewnętrzną 0.500 oma. Jeśli przechwycimy rezystancję 3.50 oma między zaciskami akumulatora, różnica potencjałów między nimi będzie wynosić:

a) 2.00*10 V
b) mniej niż 2,00*10 V
c) 1.75*10 V
d) 2.50V

Jak robić przykłady
Jak zrobić wizualizację
Papierkowa robota online