Desmosomy: co to jest, funkcja, gdzie się znajduje i połączenia komórkowe?

L Desmosomy są bardzo ważnymi strukturami dla prawidłowego funkcjonowania komórek. Są to złożone połączenia komórkowe, które służą do łączenia jednej komórki z drugą i umożliwiają generowanie specjalnych struktur, takich jak skóra. Znamy dogłębnie szczegóły dotyczące tych ciekawych struktur, co to jest, jaka jest jego funkcja, gdzie się znajduje i jakie są połączenia komórek, które na to pozwalają? Tutaj odkryjemy tajemnice desmosomów.

1. Co to jest desmosom?

Desmosom to struktura komórkowa występująca w większości komórek nabłonka, która pełni funkcję adhezyjną. Jest tworzony przez dwa ponowne połączenia protoonkogenów, znanych również jako kadheryny, które łączą się, tworząc pomost między dwiema sąsiednimi komórkami.

Do głównych składników desmosomów należą ścisłe połączenia, które odpowiadają za utrzymanie połączenia między końcami błony komórkowej a grzbietem adhezyjnym, co pomaga zapobiegać rozdzielaniu się między nimi. Ponadto zawierają filamenty aktynowe, które odpowiadają za elastyczność sąsiednich komórek, umożliwiając im łączenie się ze sobą. Desmosomy są również odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między komórkami, umożliwiając im prawidłową interakcję.

Podsumowując, desmosomy odgrywają ważną rolę w adhezji komórek wraz z innymi strukturami, takimi jak cerasomy i hemidaswellis. Mają różnorodne mechanizmy związane z kontrolą adhezji, wraz z niezliczoną ilością wiązań chemicznych i białkowych, które pomagają utrzymać integralność tkanki.

2. Funkcja desmosomu

Desmosomy: budowa i funkcja. Desmosomy, znane również jako gniazda międzykomórkowe, to międzykomórkowe struktury połączeń, w kształcie płaskich, nieregularnych i małych dysków. Struktury te przyczepiają się do innych komórek, tworząc specjalne stabilne połączenia, a także odgrywają ważną rolę w transporcie białek dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom transportowym.

Desmosomy składają się z dwóch fałd błon znajdujących się między komórkami, połączonych ze sobą wielołańcuchowymi białkami, które rozciągają się z jednej strony na drugą. Białka te nazywane są desmoplakinami i desmogleinami. Białka te pozwalają dwóm błonom komórkowym połączyć się ze sobą, dlatego umożliwiają połączenie między komórkami w sztywny sposób.

Powiązany  Tlenki: czym one są, klasyfikacja i przykłady?

La główna funkcja desmosomów Ma łączyć komórki ze sobą, tworząc tkanki ochronne w organizmach, takie jak warstwa podstawna skóry, tkanki mięśniowe i nabłonek, pozwalające na zachowanie architektury i ciągłą komunikację międzykomórkową, które są niezbędne do funkcjonowania i przetrwania organizmu. Te wyspecjalizowane połączenia pomagają również zapobiegać niszczeniu i infiltracji mikroorganizmów i ciał obcych do tkanki.

3. Lokalizacja desmosomów

Desmosomy to mikroskopijna struktura, który działa jako pośrednik między błoną podstawną a zewnętrzną warstwą komórki. Ta struktura jest odpowiedzialna za łączenie błon komórkowych, zasadniczo tworząc obwód między komórkami, który jest odpowiedzialny za propagację sygnałów z jednej komórki do drugiej. Różnią się w zależności od komórki, w której się znajdują.

Desmosomy często znajdują się w błonie komórkowej komórki, w pobliżu jego bocznych krawędzi. Struktury te można również znaleźć w połączeniach międzykomórkowych (połączeniach), które otaczają lipidy. Desmosomy to krytyczne struktury w tkance nabłonkowej, gdzie pomagają zachować integralność powierzchni i zapobiegają utracie komórek ze ściany nabłonka. W tkance mięśni gładkich desmosomy znajdują się na końcach włókien mięśniowych i pomagają utrzymać pozycję komórek mięśniowych.

W tkankach nerwowych desmosomy znajdują się na połączeniach między aksonami i ciałami komórek nerwowych. Struktury te umożliwiają przechodzenie różnych sygnałów elektrycznych z jednego neuronu do drugiego. W tkance kostnej desmosomy znajdują się na połączeniach między komórkami, a także między komórkami a włóknami kolagenowymi. Struktury te gwarantują, że tkanka kostna zachowuje swoją jedność i strukturę w obliczu naprężeń mechanicznych, którym jest poddawana.

4. Połączenia komórkowe w stosunku do desmosomów

Desmosomy to strukturalne połączenia komórek adhezyjnych. zwarte komórki, które łączą jedną komórkę z drugą lub działają jako płytki końcowe łączące komórki z macierzą pozakomórkową. Desmosomy zawierają dwa główne typy białek: białka łańcuchowo-łańcuchowe (CAM) i białka desmosomowe. blaszka adhezyjna międzykomórkowa (PAP).

Białka CAM wiąże się ściśle z obiema sąsiednimi komórkami, tworząc mostek między nimi, podczas gdy białka PAP wiążą się z niekomórkową macierzą zewnątrzkomórkową, zapewniając punkt przyłączenia i dodatkową stabilność. Białka te wiążą się ze sobą, tworząc stabilną strukturę, która określi lokalizację i tożsamość komórki.

Powiązany  Jak zaktualizować moje konto aplikacji Amazon Drive?

Desmosomy wznoszą bariera strukturalna oddzielająca dwie komórki i bierze udział w regulacji sygnalizacji między nimi. Zapobiegają również kontaktowi błony dwóch sąsiednich komórek. Ponadto zapobiegają fuzji między sąsiednimi komórkami, pozwalając określonej tkance lub ziarnie zachować swój kształt i rozmiar po oddzieleniu od błony sąsiednich komórek przez desmosom.

5. Niezbędne składniki desmosomów

Desmosomy składają się z czterech głównych elementów: zakotwiczenie cytoszkieletu, lipidy, komórki pośrednie i desmogleina. Składniki te współpracują ze sobą, aby umożliwić komórkom łączenie się, a tym samym utrzymanie tkanej struktury.

Kotwice cytoszkieletu zapewniają fizyczne połączenie między tkankami, w szczególności między mikrotubulami i makrotubulami. Składniki te odpowiadają za elastyczność błony międzykomórkowej; pozwalają pojedynczej komórce połączyć się z kilkoma sąsiednimi komórkami i rozciągnąć za pomocą siły.

Lipidy są przyczepione do zewnętrznej powierzchni kotwic cytoszkieletu, otaczając komórkę. Te z kolei zapewniają stabilność mechaniczną, podobnie jak siatka, w celu wyrównania sąsiednich membran. Ponadto lipidy służą do regulowania interakcji między sąsiednimi komórkami, między kotwicami cytoszkieletu i desmogleiny w rdzeniu rezonansowym.

W środku znajdują się komórki pośrednie, pozbawione lipidów i włókien. Zlepiają się one razem i tworzą pomost między kotwicami cytoszkieletu a desmogleiną. Jedną z funkcji komórek pośrednich w desmosomach jest bycie czynnikiem transceptywnym, co pozwala na ochronę kilku komórek przed mechanizmami siły zewnętrznej lub biologicznej.

Wreszcie desmogleina jest głównym białkiem strukturalnym desmosomu, które wiąże się z rdzeniem rezonansowym. Białko to działa jako triada receptora desmogleiny, kotwic cytoszkieletu i komórek pośrednich. Desmogleina ustanawia połączenie między błonami dwóch komórek, umożliwiając przechodzenie sygnałów między nimi.

Powiązany  Jak umieścić tapety w Google

6. Korzyści z desmosomów dla komórki ludzkiej

Desmosomy reprezentują ważny system międzykomórkowy w ludzkim ciele. Struktury te pozwalają komórkom zachować swój kształt i łączyć się z innymi w tkankach.

Po pierwsze, desmosomy mają zdolność utrzymywania kształtu komórki.. To czyni je niezbędnymi do utrzymania integralności tkanki. Struktury te działają również jako pomosty między komórkami, dzięki czemu komórki mogą komunikować się ze sobą iz otaczającym środowiskiem. Ich wszechobecność w ludzkim ciele pozwala desmosomom łączyć komórki między narządami, systemami fizjologicznymi i jamami ciała.

Po drugie, desmosomy są odpowiedzialne za utrzymywanie i podtrzymywanie komórek.. Struktury te znajdują się w tkankach, takich jak nabłonek, śródbłonek i komórki mięśnia sercowego. Desmosomy są niezbędne do zapewnienia, że ​​tkanki zachowują swój normalny kształt, aby zapobiec rozdarciu tkanki, zaburzeniom równowagi tkanki łącznej i utrzymać podstawowe procesy metaboliczne. Wynika to z jednoczącej siły zapewnianej przez desmosomy, które utrzymują komórki w powiązaniu.

Wreszcie desmosomy pomagają również modulować aktywność sygnalizacji komórkowej.. Struktury te umożliwiają komórkom współpracę ze sobą w celu utrzymania właściwej równowagi. Struktury te zawierają specjalne białka, które pomagają kontrolować komunikację międzykomórkową, aby zapewnić kontynuację normalnych procesów metabolicznych. Desmosomy odgrywają również istotną rolę w tworzeniu barier biologicznych między narządami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się niepożądanych sygnałów komórkowych.

Podsumowując, desmosomy są rodzajem specyficznych połączeń komórkowych, występującym w prawie wszystkich komórkach organizmu, o wielu różnych funkcjach i lokalizacjach. To wiązanie jest ważną częścią architektury skóry i wytrzymałością innych tkanek, a także ważnym krokiem w komunikacji komórkowej. Struktury te są interesujące dla naukowców i lekarzy, ponieważ wiedza o desmosomach może zapewnić lepsze zrozumienie, w jaki sposób nasze tkanki i narządy współpracują ze sobą, aby zapewnić nam zdrowie.

mibbmemima.com
discover.online
uncomohacer.com
doncomo
TipoRelax.com
www.tramitalofacil.com
nucleovisual.com