Symbolizm: charakterystyka i kontekst historyczny

Symbolizm: charakterystyka i kontekst historyczny. Symbolizm był ruchem literackim, który trwał od końca XIX wieku i kończy się modernizmem.

Z proponowanym sprzeciwem wobec realizmu pojawia się we Francji jako reakcja na materializm i scjentyzm.

Wskaźnik

Kontekst historyczny

Siła symboliki tkwi w ochłodzeniu tych materialistycznych i naukowych nurtów. To szczyt burżuazyjnej ewolucji, z wielkimi mocarstwami walczącymi o dywersyfikację rynków, konsumentów i surowców.

Proces przemysłowy zostaje wzmocniony przez zjednoczenie Niemiec w 1870 roku i Włoch w następnym roku. To moment neokolonializmu, który dzieli Afrykę i Azję dla wielkich światowych mocarstw.

Jest to również czas, w którym prognozowane są czynniki, które wywołają I wojnę światową.

W sztuce projekcja jest obrazem frustracji, strachu i rozczarowania, a symbolika wyłania się jako sposób zaprzeczenia subiektywnej rzeczywistości.. W ten sposób odradzają się ideały spirytualistyczne.

Symbolizm staje się odrzuceniem mechanizmu przez sen, kosmiczną tendencję i absolut..

Obejmuje warstwę społeczeństwa, która jest poza procesem postępu technologicznego i naukowego promowanego przez kapitalizm.

Ruch ten naznaczony jest ludzkim poszukiwaniem sacrum i poczuciem integralności, które czyni poezję rodzajem religii.

Charakterystyka symboliki

  • Subiektywizm.
  • Niejasny język.
  • Nadużywanie metafor, aliteracji, porównań i synestezji.
  • Korzystanie z sonetu.
  • Mistycyzm.
  • Religijność.
  • Zainteresowanie ludzkim szaleństwem.
  • Pesymizm.
  • Wznowienie elementów romantycznych.
·  Funkcje nieorganiczne: kwasy, zasady, sole i tlenki

Autorzy symboliki brazylijskiej.

W Brazylii głównymi autorami symboliki są Cruz i Souza. (1861-1898) i Alfonso de Guimaraens (1870-1921).

Jak robić przykłady
Jak zrobić wizualizację
Papierkowa robota online